Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Mot Årets Stadskärna – med BID-modellen som grund

Enköping ska utses till Årets Stadskärna senast 2025. Det är målet som Enköping Centrumsamverkan satt. I nära samverkan med kommunens ledning har styrelsen för Enköping Centrumsamverkan beslutar att ta hjälp av Svenska Stadskärnor för att lägga en stabil grund för arbetet med Årets Stadskärna via en vedertagen BID-process över cirka 18 månader, som pågår mellan januari 2020 och augusti 2021. Ett projekt som vi kallar för BID Enköping.

Enköping satsar på att bli Årets Stadskärna senast 2025. Foto: Thomas Henriksson.

Foto: Thomas Henriksson

Delta i BID-process för Enköping?

En attraktiv stadskärna är en generator för tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för utveckling av stadskärnan är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans därför att:

 • Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna.
 • Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna.
 • En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande förbättrar kundunderlaget för tjänster och handel.

BID-modellen är ett av Svenska Stadskärnors utvecklingsprogram och det som rekommenderas för Enköping. Modellen bygger på organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor, där vi med gemensamma krafter når resultat som inte är möjliga att åstadkomma på egen hand. Metoden bidrar till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor arbetar i en coachande process tillsammans med alla aktörer i BID-området, som sedan kopplas till en gemensam målinriktad affärsutvecklingsplan.

Vill ditt företag/organisation medverka i BID-processen för Enköping med engagemang och tid för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö? Då behöver ni skriva på en avsiktsförklaring och lämna in den på något av följande sätt:

 • Ge till någon i styrelsen för Enköping Centrumsamverkan
 • Skicka med vanlig post till Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping
 • Scanna in och skicka med e-post till info@enkopingcentrum.seProjektet BID Enköping

Beställare

Enköping Centrumsamverkan.

Syfte

Projektet lägger grunden för Enköping att kunna ansöka hos Svenska Stadskärnor om att bli Årets Stadskärna. Det resulterar i ett strukturerat arbetssätt och ger oss strategiska dokument att arbeta utifrån i det fortsatta arbetet med att bli Årets Stadskärna.

Mål

Enköpings centrum utses senast år 2025 till Årets Stadskärna av föreningen Svenska Stadskärnor.

Metod/Modell

Modellen vi använder i projektet heter BID – Business Improvement District – och är en organiserad samverkansmodell som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor. En gemensam vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering arbetas fram under processtiden som är 18 månader. BID-modellen består av följande sju steg:

 • Steg 1 – Introduktion och inspiration
  Inbjudan till uppstartsmöte 29 januari 2020

 • Steg 2 – Kickstart och workshop

 • Steg 3 – Workshop och studiebesök

 • Steg 4 – Affärsplan, kort- och långsiktigt

 • Steg 5 – Coaching av affärsplan

 • Steg 6 – Resultaten av affärsplan, case

 • Steg 7 – Slutsatser och summering

Kontakt

Enköpings tre lokala BID-managers:

880