Marknads-aktiviteter

Här kan du ladda ned Enköping Centrumsamverkans marknadsaktiviteter som vi ska genomföra eller som har genomförts i egen regi eller tillsammans med andra. Aktuella aktiviteter återfinns också under ”Evenemang” på startsidan.

 

Marknadsaktiviteter 2023

Tidigare års marknadsaktiviteter