Årets Stadskärna

Bakgrund till Årets Stadskärna

Enköpings centrum behöver platsutvecklas för att skapa bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö.

Idé väckt av EHB

Under hösten 2017 tog styrelsen för Enköping Centrumsamverkan beslut om målet att Enköping tar emot utmärkelsen Årets Stadskärna senast 2025. Bakom Enköping Centrumsamverkan står handel, fastighetsägare och kommun. Idén om Årets Stadskärna väcktes egentligen något år tidigare, då det kommunala bostadsbolaget EHB föreslog en satsning på Årets Stadskärna eller liknande för att de skulle känna sig manade att komma med som medlemmar. Sedan slutet av 2017 är Enköping Centrumsamverkan också medlem i Svenska Stadskärnor, som står bakom utmärkelsen Årets Stadskärna.

Nära samarbete med kommunen

Från tiden som har gått sedan beslutet togs om Årets Stadskärna har styrelsen för Enköping Centrumsamverkan förankrat arbetet väl med kommundirektör (även då ordförande i Enköping Centrumsamverkan), kommunalråd och ett antal förvaltningschefer, vars verksamheter tydligt berörs av frågan om centrumutveckling via workshop, möten och samtal. Arbetet med Årets Stadskärna har också diskuterats på olika medlemsmöten och lyfts inom hela den kommunala organisationen. Satsningen på Årets Stadskärna finns med i fullmäktiges övergripande verksamhetsplan, alla berörda nämnders nämndplaner och förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Svenska Stadskärnor stödjer

För att lyckas med denna utmanande uppgift har Enköping Centrumsamverkan tagit hjälp av Svenska Stadskärnor – en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation som jobbar med att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. De har fleråriga erfarenheter från andra städer som de hjälpt att platsutveckla enligt en BID-modell (Business Improvement District), som är anpassad efter svenska förhållanden. Processen löper över 18 månader och lägger en stabil grund för det fortsatta arbetet med Årets Stadskärna. Processledare i detta projekt är Svenska Stadskärnor som kommer samarbeta nära med tre lokala BID-managers.

Investering för framtiden

Kommunen står för den initiala finansieringen av projektet, därefter ska även andra olika typer av aktörer komma in för att investera i platsutvecklingen av centrala Enköping, som även på ett positivt sätt kommer att spilla över på omkringliggande orter och landsbygd.