Om oss

Om Enköping Centrumsamverkan

Enköping Centrumsamverkan är idag en ekonomisk förening sedan den 24 juni 2020. Den bildades ursprungligen som en ideell förening den 5 december 2012, en förening som nu är nedlagd. Bakom föreningen står näringsliv, fastighetsägare och Enköpings kommun. Föreningen driver denna webbplats – enkopingcentrum.se.

Fokusområden

VISION

Tillsammans skapar vi Sveriges mest blomstrande stadskärna, där vi alla känner oss som hemma.

VERKSAMHETSIDÉ

Tillsammans med våra medlemmar och samverkansparter utvecklar Enköping Centrumsamverkan en blomstrande stadskärna för alla som bor, verkar och besöker Enköping.

DEVIS/LÖFTE

Varje dag sår vi ett frö för en blomstrande stadskärna.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Enköpings stadskärna ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande så att den utses till Årets Stadskärna senast 2025 av Svenska Stadskärnor.

VERKSAMHET

Föreningen har två ben:

  • driva föreningens medlemsarbete och
  • utveckla stadskärnan tillsammans med stadens aktörer så att den blir en blomstrande stadskärna