Bli ECS-vän

Vill du stödja utvecklingen av ett levande och trivsamt Enköpings centrum utan att vara medlem? Då kan du som privatperson, företag eller organisation bli ECS-vän till Enköping Centrumsamverkan genom att lämna en frivillig gåva.

Gör så här:

1. Betala in gåvobeloppet till föreningens bankgiro 325-7029 och skriv ”ECS-vän”.
2. Skicka ett mejl till info@enkopingcentrum.se med:

  • Namn på gåvogivare
  • Postadress till gåvogivare
  • Gåvobelopp

ECS-vän får det här:

  • Utskrivet gåvobevis med posten.
  • Omnämnande som ”ECS-vän” på föreningens webbplats under ett år.

Tack för ditt stöd!