Medlems- och serviceavgifter

För medlemskap i Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening betalas en medlemsinsats (1 krona), en initial fast medlemsavgift samt en årlig avdragsgill serviceavgift, som beror på verksamhet och ekonomisk omsättning. Det finns fem kategorier medlemmar.

Medlemsavgift 2023

Betalas vid inträdet (engångsavgift) – 500 kr

Årlig serviceavgift 2023

Serviceavgiften betalas årligen och är avdragsgill. Den variera beroende på typ och storlek av verksamhet:

Grupp A – Köpmän, restauratörer och övriga näringsidkare

 • Omsättning 0 till < 5 miljoner kr – 1 250 kr
 • Omsättning 5 till < 10 miljoner kr –  3 500 kr
 • Omsättning 10 miljoner kr eller mer – 7 500 kr

Grupp B – Fastighetsägare och markägare

 • Bostadsrättsförening – 1 250 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 0 till < 1 miljoner kr i Enköpings kommun – 1 250 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 1 till < 5 miljoner kr i Enköpings kommun – 7 500 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 5 miljoner kr eller mer i Enköpings kommun – 12 500 kr

Grupp C – Enköpings kommun och kommunala bolag

 • Avgift beslutas av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige årligen.

Grupp D – Banker och finansiellt starka aktörer

 • Samma avgift för alla – 7 500 kr

Grupp E – Övriga med intresse för centrums utveckling

 • Samma avgift för alla – 3 000 kr

Mängdrabatt för företagare med fler verksamheter

 • Efter att den första verksamheten är registrerad som medlem i föreningen ges 50 procent rabatt på den årliga serviceavgiften för resten av verksamheterna som företagaren vill ska bli medlemmar i föreningen.
 • Medlemsavgiften (engångsavgift) är oförändrad: 500 kr per verksamhet.
 • Dessa verksamheter som får mängdrabatt får sedan precis samma medlemsförmåner som övriga medlemmar med endast en verksamhet.