Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!
ARTICLE
198
d0501bde6e249b75858d98459cb5c9f8
TillbakaFoto: Thomas Henriksson (UPD: 2017-03-29 17:24:59)

Foto: Thomas Henriksson

Tyck till om Enköpings utveckling!

Under perioden 29 mars till 1 juni 2017 har du möjlighet att lämna synpunkter på kommunens nya förslag för stadens utveckling.

Ur samrådsversionen av planen står bland annat följande om de centrala delarna av Enköping:

"Stora torget, har under stadens tidigare historia varit, är idag, en central och viktig mötesplats, både för handel, kulturaktiviteter och andra evenemang som marknader och större firanden. Stora torget skulle kunna utvecklas med mer grönska och en flexibiltet i rumsindelning. Däremot behöver torget kunna vara stort och öppet för de välbesökta evenemang som hålls på torget.

På torget behöver flera olika miljöer finnas så att alla kan hitta sin favoritplats, vare sig man vill betrakta från skuggan under ett träd, synas och mötas eller bara leka. Detta kan leda till ett aktivare torg där människor gärna samlas. I centrum behövs även fler platser för ungdomar som är öppna och tillgängliga även på kvällstid."

Planen i sin helhet finns att läsa på biblioteket, i kommunhusets entré, på Kulturskolan och på Enköpings museum. Läs materialet direkt på kommunens webbplats.

Posten senast uppdaterad 29 mar 2017 kl. 17:24


EVENEMANG

 

Kalender

Datum Aktivitet Plats
25 APRI Tjejkväll Centrum
4 MAJ Bilens dag Stora torget
24 AUG Lattjolajban-lördag Stora torget
7 SEP Trädgårdsdagen med minimässa Centrum
26 SEP Tjejkväll Centrum
 

DÄRFÖR ÄR VI MED

"Smode har sedan många år arbetat med och för Enköpings centrum i olika konstellationer. Nu sitter vi själva inte i centrum längre, men vi tycker att Enköping Centrumsamverkan gör ett viktigt jobb för att förena Enköpings butiker och företag, vilket gör att vi väljer att vara med och stötta."

Matilda Enqvist, vd på Smode AB

51