Konstruktivt möte om nya parkeringsreglerna

11 oktober, 2021

”Starka ambitioner om att göra bättre”

– Barnsjukdomar förekommer alltid när man inför ett helt nytt parkeringssystem, men vi har starka ambitioner om att göra bättre. Vi vill ha in era synpunkter och framöver ska vi prata med även andra än handlare. Vi ska fortsätta göra utvärderingar och verkligen få det att fungera, inledde Gunilla Fröman, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Inför mötet hade föreningen tillsammans med kommunen genomfört en enkät bland centrums näringsidkare som 83 utav 94 tillfrågade hade svarat på. Det allra största problemet enligt enkäten var att det är svårt att betala för parkeringen. Mer och bättre information behövs.

Både plus och minus

Vid mötet lyfte näringsidkarna också många andra saker: Dålig timing med införandet av de nya reglerna mitt under pandemin, krångliga appar, minskad tillgänglighet till centrum för trogna äldre kunder, önskemål om en timmes fri parkering, parkeringsfrågan har gått i stå, övernitiska p-vakter, nya parkeringsreglerna är jättebra för stan, nu blockeras inte de bästa p-platserna längre av boende eller butiksägare samt priset är inget problem.
– Jättebra med alla synpunkter. Tack för att ni har varit öppna, raka och ärliga. Hör gärna av er direkt till oss politiker i Tekniska nämnden. Då kan vi ta upp synpunkter vid våra möten med tjänstemännen, uppmanade Tomas Rådkvist, ordförande i Tekniska nämnden.
Syftet med de nya parkeringsreglerna är att göra centrum mer tillgängligt, trafiksäkert och attraktiv.

Arkiv