Stadskärnor i förändring kräver gemensamma krafttag

9 juni, 2022

Konsumenternas val påverkar samhällsfunktioner

”Ingen puls utan din” är ett nationellt initiativ för att belysa vikten av människor i stadskärnan. Det handlar om betydligt mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner.

– Stadskärnan är en motor för hela kommunen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till just vård, skola och omsorg, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

Handla lokalt, handla hållbart

Kampanjen lyfter också fram det hållbara i att handla lokalt. I stadskärnan möts alla!
– Att handla lokalt är att handla hållbart, som alla kan vara med och påverka i olika grad. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar de övergripande transporterna eftersom man redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka några returer, fortsätter Björn Bergman.

Öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson

Städerna fokuserar på hur konsumenternas val påverkar viktiga samhällsfunktioner. Syftet är att skapa nyfikenhet och debatt, bland annat genom annonser med rubriker som ”Beställ in en dagens, få bättre sjukvård”, ”Köp en tröja, få fler behöriga lärare” och ”Gå på konsert, få bättre bibliotek”.

– Vi har också skrivit ett öppet brev till Karl-Petter Thorwaldsson, landets näringsminister för att lyfta frågorna på nationell nivå – exempelvis utse ett ansvarigt statsråd och utreda samt säkerställa stadskärnans betydelse för hållbar tillväxt och välfärd, avslutar Björn Bergman.

Pulshöjande statistik

Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor. (Källa: WSP)
  • Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg.
  • Visste du att de som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av landets inkomstskatter. Det motsvarar cirka 85 miljarder kronor.
  • Visste du att utöver intäkter bidrar ökade flöden i centrum även till trygghet i det offentliga rummet.
  • Visste du att verksamheter i stadskärnan ger ett positivt tillskott även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion.

”Ingen puls utan din” är del två av ett nationellt initiativ för att belysa vikten av levande stadskärnor. 46 städer runt om i Sverige står bakom uppropet. Läs mer på ingenpulsutandin.se

MEDVERKANDE STÄDER

1. Attraktiva Oskarshamn
2. Bollnäs
3. Borås City
4. Centrala Stadsrum/Falun
5. Centrum Karlstad
6. Cesam Örnsköldsvik
7. City Trollhättan
8. City Örebro
9. Destination Östersund
10. Enköping Centrumsamverkan
11. Eskilstuna City
12. Gävle Citysamverkan
13. Göteborg City Shopping
14. Handelsplats Höganäs
15. Helsingborg City
16. Hessle City
17. Hudik City
18. Kalmar City Samverkan
19. Karlshamn Centrumförening
20. Karlskrona City
21. Kristinehamn
22. Kristianstad City
23. Köping
24. Lidköpings kommun
25. Linköpings Citysamverkan
26. Ljusdal i Centrum
27. Luleå Business Region
28. Malmö Citysamverkan
29. Norrköping City
30. Nysam–Nyköping
31. Stadsliv Kiruna
32. Stadsutveckling Sundsvall
33. Söderhamns Cityförening
34. Södertälje City
35. Handel i Sölvesborg
36. Tillsammans för Ronneby/Ronneby Handels- & Intresseförening
37. Tillväxt Motala
38. Trelleborg City
39. Unika Ludvika
40. Uppsala City
41. Visit Skellefteå
42. Vänneshandlarna
43. Västervik
44. Västerås Citysamverkan
45. Ystad i centrum
46. Ängelholms Näringsliv

Arkiv