Ny medborgarenkät om centrum ute!

11 maj, 2023

Följer upp arbetet

– Nu satsar vi på att ännu fler svarar på medborgarenkäten. Svaren hjälper oss att se vad som har förbättrats sedan 2021 och var vi behöver sätta in extra krafter framöver för att skapa ett mer blomstrande centrum, säger Sara Olsson, centrumledare i Enköping Centrumsamverkan.
I enkäten finns frågor om exempelvis utbudet, öppettiderna, utsmyckningen, städningen och tryggheten i Enköpings centrum. Den innehåller också öppna frågor om vad du är mest stolt över och vad som är unikt med Enköping och framför allt i Enköpings centrum. Det finns också möjlighet att ge egna förslag på åtgärder i centrum.

Grunden redan lagd

Bakgrund: Mellan januari 2020 och september 2021 drev Enköping Centrumsamverkan i nära samverkan med kommunen en beprövad arbetsprocess för att få alla parter – kommunen, fastighetsägarna, näringslivet, föreningslivet och invånarna – involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling (BID Enköping). Genom detta arbete lades en stabil grund för att göra Enköpings centrum mer levande, attraktivt och välkomnande med målet att utses till Årets Stadskärna.
Fyll i medborgarenkäten här 

Arkiv