Svar i EP: ”Flera satsningar ska förnya centrum”

29 april, 2022

Flera satsningar ska förnya centrum

Med de satsningar som görs hoppas vi ska leda till att de butiker, restauranger och serviceställen vi har i Enköping vill vara kvar samt att fler företag vill öppna och satsa i Enköping, skriver Susann Karlsson och Charlotta Stenberg.
Tack för din insändare och att du delar med dig av dina tankar. En levande stadskärna med stort utbud av butiker och nöjen är något som vi alla vill ha. Men vi konsumenter förändrar våra sätt att handla och konsumera på. Detta händer i rask takt och då gäller det att hänga med. 
Därför har flera satsningar och initiativ tagits för att Enköpings stadskärna ska utvecklas och hänga med i rätt riktning och förnyas utan att tappa den fantastiska identitet platsen redan har. 
Ensam är inte stark i sådana här frågor men med samverkan blir det krafter som kan åstadkomma verklig utveckling. 
Enköping har en förening som heter Enköping Centrumsamverkan som tillsammans med kommunen, fastighetsägare, företag i centrum arbetar mot att bli Årets Stadskärna senast 2025. En utmärkelse man kan få om man kan visar upp framgångsrikt samarbete. Ett samarbete som har som mål att jobba just med att Enköping ska följa utvecklingen och vara just den attraktiva staden med det stora utbudet vi alla vill ha. 
Andra åtgärder som du kommer att se, är att Paus-huset inom en snar framtid kommer att rivas och ersättas med ett nytt modernare. Detta kommer att öka kunderna och påverka omsättningen positiv i stadskärnan. Som en direkt effekt är det såklart intressantare att etablera sig på platsen då. Lägger man till att ett nytt hotell skall byggas på Statt-tomten kommer det att bli riktigt bra.
Med de satsningar som görs hoppas vi ska leda till att de butiker, restauranger och serviceställen vi har i Enköping vill vara kvar samt att fler företag vill öppna och satsa i Enköping. Såväl fysiska butiker eller kombinationskoncept mellan att besöka exempelvis butiken men finnas på nätet också.
Grunden är att den som driver ett företag i stadskärnan skall ha så mycket kunder att det är lönsamt att driva företag där och kanske tom expandera.
Att det byggs många bostäder i Enköping är bra för det leder till fler besökare och kunder.  Även kontor är viktigt för det leder till fler kunder och besökare dagtid under veckodagarna. 
För att på lite kortare sikt locka fler besökare till centrum planerar även Enköping Centrumsamverkan för många aktiviteter under 2022, för att inte missa dem så följ gärna Enköping Centrum på Facebook eller gå in på deras hemsida enkopingcentrum.se
Härligt att du älskar Enköping! Det gör vi också! 
Styrelsen Enköping Centrumsamverkan, genom Susann Karlsson, ordförande 

Näringslivsavdelningen Enköpings kommun, genom Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator

Arkiv