Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
ARTICLE
145
9cf105692bdc90c55dbcf073ead39a34
Tillbaka

Så vill Socialdemokraterna utveckla Enköpings centrum!

Socialdemokraternas Helena Proos fick som företrädare för kommunens största politiska parti under frukostmötet redogöra för partiets tankar om hur Enköpings centrum ska bli med attraktivt. Hon påpekade att det i dagsläget saknas en politisk majoritet i kommunen, men att kommunfullmäktige förväntas ta beslut om en sådan den 21 oktober.

Kommunen lyfter centrumfrågan

Helena poängterade att Centrumrapporten från 2012 är grunden för Enköpings centrumarbete. Utvecklingen av Enköpings centrum är ett arbete som måste ske tillsammans: kommun, handel och fastighetsägare. Samhällsutvecklingen, där utvecklingen av centrum är en del, är en av de viktigaste frågorna i kommunen.

För att centrumfrågan ska få högre dignitet och ständigt hållas aktuell inom kommunen kommer kommunens tillförordnade kommundirektör Kenneth Holmstedt att ta plats i styrelsen för Enköping Centrumsamverkan så snart som det bara går meddelade Helena.

Helena menade att har vi ingen levande stadskärna, kan vi Enköpingsbor inte heller känna någon stolthet. Därför behöver kommunen jobba tätare tillsammans med Enköping Centrumsamverkan.

Få med fler fastighetsägare

– Kommunen har avsatt de pengar som den har lovat till Enköping Centrumsamverkans verksamhet, sa Helena.

Nu gäller det också att antalet medlemmar i föreningen ökar så att föreningen får en sund ekonomi. Fastighetsägarna är en viktig aktör och där kan kommunen hjälpa till att trycka på för att få med dessa som medlemmar. Hon lyfte upp exemplen BroGripen och Hemfosa.

Parkeringen i centrum

Parkeringsfrågan som diskuterats flitigt senaste tiden måste lösas enligt Helena. Hon har stora förhoppningar om att 1 timmes kostnadsfri parkering i centrum kan bli verklighet, men det är ingen slutlig lösning. 

För att göra Stora torget mer attraktivt föreslog hon att parkeringsplatserna på torget skulle kunna flyttas till Källgatan. På torget skulle det istället kunna bli en lekyta för barn. Något annat som snabbt skulle göra torget trevligare till en relativt billig penning är mer belysning på byggnader och träd.

Tillsammans nyckelordet

Helena tryckte flera gånger på att det är tillsammans som arbetet med centrumutvecklingen måste ske. Till exempel behöver det fungera bättre vid olika arrangemang i city, så att näringslivet och kommunen verkligen jobbar ihop, istället för att dra åt olika håll.

Det är viktigt att alla är med i den här utvecklingen och ställer sig frågan: Vad kan jag själv bidra med? Helena tyckte också att Enköpingsbornas självbild måste bli med positiv:

– Tror vi inte på oss själva, så gör ingen annan det heller. Vår attityd måste ändras.

Flera av deltagarna påpekade att många besökare till Enköping, till exempel från Västerås, tycker att vår småstad är mysig med sina specialbutiker och trevliga personal.

Centrum viktig fråga för partierna

På frukostmötet deltog även företrädare för ytterligare fem politiska partier – Moderaterna, Nystart Enköping, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – som i likhet med Socialdemokraterna visade stort engagemang för centrumfrågan.

 Flera av företrädarna lyfte även de upp att det behövs en attitydförändring i stan. Moderaternas Ingvar Smedlund ville se ”Enköping med ett leende”. Anders Wikman från Nystart Enköping poängterade att det är helt avgörande att vi nu börjar göra saker:

– Det är bättre att det blir fel, än att vi inte vågar göra någonting alls.

Många idéer kom upp

Under mötet kom också en hel del förslag från deltagarna om hur såväl centrum som föreningen Enköping Centrumsamverkan kan utvecklas:

  • Gemensamma öppettider i centrum.
  • Fler parkeringsplatser i citykärnan.
  • Medlemskapet. Vad får jag som betalande medlem ytterligare, jämfört med de som inte betalar och bara glider med?
  • Viktigt med verkstad. Vad går att göra snabbt? Det räcker inte med aktiviteter på torget.
  • Skapa Facebookgrupp för Enköping Centrumsamverkan.
  • Gör karta med butiker, restauranger och andra besöksmål i centrum som exempelvis kan delas ut vid större evenemang.
  • Besök Strängnäs och Sala för inspiration.
  • Fullmäktigemöte på Stora torget. 


Ladda ned referatet som pdf

Läs artikeln "Centrum i centrum för S" i Enköpings-Posten (2014-10-01)

Posten senast uppdaterad 15 dec 2014 kl. 11:10

NYA REGLER FÖR PARKERING

Från 3 maj 2021

Så fungerar parkeringsreglerna

ÖPPETTIDER I CENTRUM

Måndag–fredag kl 10–18
Lördag kl 10–15

Rekommenderade tider, avvikelser kan förekomma.

EVENEMANG

 

Kalender

Datum Aktivitet Plats
28 SEP Tjejkväll Centrum
2 DEC Julmarknad Centrum
13 DEC Luciafirande Centrum
 

FRÅGOR & SVAR OM CENTRUM

Enköpings centrum är under omvandling, där målet är att det senast 2025 utses till Årets Stadskärna.


DÄRFÖR ÄR VI MED

Genom medlemskap i Enköping Centrumsamverkan kan Fastighetsbyrån på ett tydligt sätt följa upp våra kärnvärden: affärsmässig, lyhörd, öppen och nytänkande. Det går inte att sitta ensam på ett kontor för att få ett attraktivt fungerande centrum!
Christina Stegerstedt, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån
51