Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!
ARTICLE
216
b5940d403bf8c7f3196b5c1269a4ba8d
Tillbaka(UPD: 2018-06-04 15:22:37)

7 goda skäl att handla i Enköping!

1. Starkare kommun

Mer pengar cirkulerar i Enköpings kommun när inköpen görs hos din lokala handlare. Lokala handlare och näringar gör också ofta sina inköp hos andra lokala handlare. Det ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

2. Levande orter är attraktivare

Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer livfyllda. Fler lokaler hyrs ut för att hysa verksamheter och fler människor kan se Enköping som ett attraktivt boende- alternativ. Då blir förutsättningarna för kommunal service som skola, vård och omsorg i Enköping också bättre.

3. Fler butiker ger fler jobb

När fler gör sina inköp i Enköping behövs fler anställda i de befintliga verksamheterna. Det gör också att nya små företag ser möjligheter att etablera sig och dra till sig ny arbetskraft. Fler kan bo på orten och underlaget för företagandet kan förbättras ytterligare.

4. Omtanke om miljön

Att förflytta sig långt med bil kostar, för dig och för miljön. Stora utsläpp genereras av bilåkande till och från shopping. Genom att gynna handlarna i Enköping sparar du dessutom bränsle och gör miljön en tjänst.

5. Äkta personlig service

I din lokala butik är du igenkänd och möts med personlig service. Du kan snabbt få hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

6. Bättre goodwill

Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare etablera samarbeten och få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag. Föreningar och affärer är båda mötesplatser och viktiga inslag för ett levande samhälle.

7. Ökad turism

En attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Bilden av trevliga och lättillgängliga butikers sortiment och bra service tar man gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger förutsättningar för ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.


Posten senast uppdaterad 4 jun 2018 kl. 15:22


EVENEMANG

 

Kalender

Datum Aktivitet Plats
21 DEC Julklappskväll Enköpings centrum
25 APRI Tjejkväll Centrum
4 MAJ Bilens dag Stora torget
24 AUG Lattjolajban-lördag Stora torget
7 SEP Trädgårdsdagen med modevisning Centrum
 

DÄRFÖR ÄR VI MED

"Smode har sedan många år arbetat med och för Enköpings centrum i olika konstellationer. Nu sitter vi själva inte i centrum längre, men vi tycker att Enköping Centrumsamverkan gör ett viktigt jobb för att förena Enköpings butiker och företag, vilket gör att vi väljer att vara med och stötta."

Matilda Enqvist, vd på Smode AB

51