Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
ARTICLE
216
b5940d403bf8c7f3196b5c1269a4ba8d
Tillbaka (UPD: 2018-06-04 15:22:37)

7 goda skäl att handla i Enköping!

1. Starkare kommun

Mer pengar cirkulerar i Enköpings kommun när inköpen görs hos din lokala handlare. Lokala handlare och näringar gör också ofta sina inköp hos andra lokala handlare. Det ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

2. Levande orter är attraktivare

Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer livfyllda. Fler lokaler hyrs ut för att hysa verksamheter och fler människor kan se Enköping som ett attraktivt boende- alternativ. Då blir förutsättningarna för kommunal service som skola, vård och omsorg i Enköping också bättre.

3. Fler butiker ger fler jobb

När fler gör sina inköp i Enköping behövs fler anställda i de befintliga verksamheterna. Det gör också att nya små företag ser möjligheter att etablera sig och dra till sig ny arbetskraft. Fler kan bo på orten och underlaget för företagandet kan förbättras ytterligare.

4. Omtanke om miljön

Att förflytta sig långt med bil kostar, för dig och för miljön. Stora utsläpp genereras av bilåkande till och från shopping. Genom att gynna handlarna i Enköping sparar du dessutom bränsle och gör miljön en tjänst.

5. Äkta personlig service

I din lokala butik är du igenkänd och möts med personlig service. Du kan snabbt få hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

6. Bättre goodwill

Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare etablera samarbeten och få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag. Föreningar och affärer är båda mötesplatser och viktiga inslag för ett levande samhälle.

7. Ökad turism

En attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Bilden av trevliga och lättillgängliga butikers sortiment och bra service tar man gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger förutsättningar för ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.


Posten senast uppdaterad 4 jun 2018 kl. 15:22

ÖPPETTIDER I CENTRUM

Måndag–fredag kl 10–18
Lördag kl 10–15

Rekommenderade tider, avvikelser kan förekomma.

EVENEMANG

 

Kalender

Hittade inga kalenderposter.
 

FRÅGOR & SVAR OM CENTRUM

Enköpings centrum är under omvandling, där målet är att det senast 2025 utses till Årets Stadskärna.


DÄRFÖR ÄR VI MED

Genom medlemskap i Enköping Centrumsamverkan kan Fastighetsbyrån på ett tydligt sätt följa upp våra kärnvärden: affärsmässig, lyhörd, öppen och nytänkande. Det går inte att sitta ensam på ett kontor för att få ett attraktivt fungerande centrum!
Christina Stegerstedt, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån
51