Trygg i butik drog storpublik

4 maj, 2018

Så arbetar kommunen med säkerheten 

Maria Kanka är säkerhetschef på Enköpings kommun sedan fyra år och har en bakgrund från Polisen. Hon inledde med att beskriva hur säkerhetsarbetet i kommunen är upplagt. Säkerhetsarbetet är uppdelat på sex funktioner, där Maria är övergripande ansvarig och drivande. Maria och hennes medarbetare är dels konsulter inom kommunen i interna säkerhetsfrågor, dels har de utåtriktad verksamhet mot samhället, företag, föreningar med mera.

När det gäller det externa säkerhetsarbetet väljs varje år ut ett problematiskt område i Enköpings kommun att jobba koncentrerat med. Under 2018 är det Västerleden. Inom ramen för det arbetet görs trygghetsmätningar, klagomålshantering, incidentrapporter etc.

Tryggare Enköping fokuserar på samarbete 

Maria lämnade över ordet till Carl Gynne, brotts- och drogsamordnare i Enköpings kommun. Han är strategiskt ansvarig för det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Det kan handla om allt från hur man planerar bostadsområden, infrastruktur och närområden till att skapa ett nära samarbete med skola och socialtjänst för att identifiera olika målgrupper inom riskområden. 

Carl leder också arbetet i utvecklingsgruppen Tryggare Enköping, som arbetar på uppdrag av kommunens styrgrupp för brottsförebyggande arbete. Tryggare Enköping samordnar, utvecklar och initierar lång- och kortsiktiga insatser för invånarna i Enköpings kommun inom områden som trygghet, säkerhet, skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. I Tryggare Enköping samarbetar kommunen med viktiga funktioner i samhället som Polisen, kyrkan, landstinget och bostadsbolag. Fokus ligger på att ta fram bättre lägesbedömningar – system för veckovisa rapporter om lägesbilden – till olika delar av kommunens verksamheter. 

Inom kommunen finns också en bevakningsbil som anlitas utifrån behov som bevakar fastigheter med mera. 

– Får vi inspel om ökad oro kring centrum kan vi växla upp med vår kommunbevakning om det behövs”, sa Carl Gynne.

Polisen: Viktigt att anmäla alla brott 

Därefter tog Maria Arosenius, kommunpolis i Enköping och Håbo, och Richard Hedström, områdespolis i Enköping, vid. Maria ansvarar för det brottsförebyggande arbetet som sker i samarbete med kommunen, föreningslivet och företagen. Hon är kontaktpersonen in till polisen. Richard har i sitt polisjobb fokus på ungdomar. 
Utöver de som behöver snabba pengar för till exempel knark utgörs den andra kategorin tjuvar av organiserade ligor, som kan har olika metoder för att undvika upptäckt. Ett vanligt sätt är att använda preparerade väskor, papp- eller plastpåsar med ett foder av folie, som stör ut larmbågarna och därmed inte larmar när man passerar kassan. Dessa preparerade väskor eller påsar kännetecknas av att de är väldigt stadiga och inte faller ihop som en vanlig väska eller påse. 
– Vi vill inget hellre än att gripa den misstänkta. Vi brinner för att göra skillnad för Enköpingsborna. Men vi kan inte göra detta själva, utan vi kan stötta er och ni kan göra en del själva”, sa Maria Arosenius och Richard Hedström. 

Förebyggande arbete enligt Brå 

Bra material som riktar sig direkt mot handeln när det gäller att jobba förebyggande är Brottsförebyggande rådets (Brå) ”Butiksstölder” och Polisens broschyr ”Trygg i butik”. Några tips på hur butiksstölder kan minska enligt Brå är: 
  • Utbilda personalen i service, kundbemötande och säkerhet i butik. 

  • Tänka på hur stöldbegärliga varor hanteras och placeras – gärna väl synliga och nära 
kassan. 

  • Använda kameraövervakning med monitorer vid entrén. 

  • Installera varularm. 

  • Sätta upp skyltar om att alla stölder polisanmäls – och gör som skylten säger om en 
stöld skulle inträffa. 

  • Sätta in speglar för att öka möjligheterna till övervakning. 

  • Undvika ensamarbete i butiken. 

  • Utbilda väktare i att fokusera mer på brottsförebyggande.

Läs det fullständiga referatet genom att logga in på medlemssidorna (endast för medlem)

Arkiv