Steg 7 – BID Enköping

1 maj, 2024

Dialogsamtal, 22 september

Svenska Stadskärnor har dialog med olika grupper med fokus på beslutad affärsplan och tillhörande handlingsplan.
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet 
ANMÄLAN: Senast 20 september via Outlook-inbjudan eller till info@enkopingcentrum.se
Kl 11.00–11.45 Styrgrupp BID Enköping 
Kl 13.00–13.45 Fastighetsägare
Kl 14.00–14.45 Kommunala tjänstemän
OBS! Dialogsamtalet med politiker ändrat och äger rum 20 september kl 14.00–15.00.

INSTÄLLT (bakas istället in i dialogsamtal, se ovan) Möte för deltagare i processen, 22 september

Gemensamt möte för alla som deltar i BID-processen med presentation av hur arbetet med platsutvecklingen fortsätter efter avslutad BID-process. Mötet avslutas festligt med diplomering.
VAR: Scenen vid Stora torget (tänk på att hålla lite avstånd till varandra)
ANMÄLAN: Senast 20 september via Outlook-inbjudan eller till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM
Kl 17.00–17.15 Vi bjuder på något gott att dricka 
Kl 17.15–18.00
  • Fortsatta arbetet
  • DIPLOMERING
Välkommen!
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2021-09-22
Tid: 10.00 – 18.00
Plats: Digitalt
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv