Stadsvandringar gav många nya idéer

31 augusti, 2020
Svenska Stadskärnors Marlene Hassel och Marita Floman ledde de fyra olika stadsvandringarna inne i Enköping med tydlig hand. De vet vad de pratar om, hittills har Svenska Stadskärnor hjälpt runt 20 svenska städer med samma arbete, så de har många goda exempel att lyfta fram och inspirera med:
– Syftet med dessa stadsvandringar är att ni ska börja se på Enköping med helt nya ögon och tillsammans utifrån fem olika fokusområden: varumärket, platsen, utbudet, tillgängligheten och tryggheten.

Ta före- och efterbilder

Allt möjligt diskuterades och lyftes fram under stadsvandringarna om den fysiska miljön – både högt och lågt, stort som smått. Exempelvis pekades det på trasiga markiser, fula betongklumpar, klotter, mörka platser, smutsiga fasader och dörrar, tomma skyltfönster, men också på vackra skyltfönster och stråk. Det handlade inte bara om den fysiska miljön, utan också om hur fler invånare och besökare kan lockas till stan för att få liv och rörelse och mer klirr i kassan för handlarna.
– Tänk också på att ta mycket bilder under processen, så att ni kan visa på skillnaden före och efter. Här handlar det om att få resultat. Ni ska börja med små, enkla förbättringar för att lära er att samverka. Det kan handla om något så enkelt som att måla om en dörr, påminde Marlene och Marita deltagarna.

Fokusgrupperna går egna vandringar

Det är precis det som de fem fokusgrupperna inom BID Enköping – varumärket, platsen, utbud, tillgänglighet och trygghet – inom kort ska börja jobba med. Men först ska alla fokusgrupper gå en egen stadsvandring med start 7 september. 
Nu finns det också möjlighet att gå sin egen stadsvandring med den egna organisationen, företaget, avdelningen, förvaltningen, partigruppen eller vad det kan vara. Senast 20 september behöver det var gjort för då stänger enkäten som alla som går stadsvandringen uppmanas att fylla i. Resultatet från enkäten ligger sedan till grund för arbetet framåt, där siktet är inställt på att Enköping senast 2025 utses till Årets Stadskärna.

Arkiv