Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Därför är vi med i Enköping Centrumsamverkan

Här har vi frågat några medlemmar varför de har valt att vara med i Enköping Centrumsamverkan.

Matilda Enqvist, vd på Smode:

"Smode har sedan många år arbetat med och för Enköpings centrum i olika konstellationer. Nu sitter vi själva inte i centrum längre, men vi tycker att Enköping Centrumsamverkan gör ett viktigt jobb för att förena Enköpings butiker och företag, vilket gör att vi väljer att vara med och stötta."

Christina Segerstedt, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån:

"Genom medlemskap i Enköping Centrumsamverkan kan Fastighetsbyrån på ett tydligt sätt följa upp våra kärnvärden: affärsmässig, lyhörd, öppen och nytänkande. Det går inte att sitta ensam på ett kontor för att få ett attraktivt fungerande centrum!"

Johan Karlsson, ägare av ICA Supermarket Stjärnköp:

"Det är en självklarhet för mig att vara med i Enköping Centrumsamverkan, eftersom jag tror på min butik och Enköping. Som medlem kan jag påverka utvecklingen av centrum på såväl kort som lång sikt."

Helena Proos (S), finanskommunalråd i Enköpings kommun:

"Det är viktigt för kommunen att vara medlem i Enköping Centrumsamverkan. Här har vi och företagen en möjlighet att tillsammans utveckla ett mer attraktivt centrum som gör att fler vill bo i vår kommun och fler väljer att handla på hemmaplan. Det här gör att Enköpings företag kan utvecklas och att fler företag vill etablera sig."

Anders Wikman (NE), kommunalråd i Enköpings kommun:

"Enköpings centrum behöver utvecklas långsiktigt, trovärdigt och tillsammans. Som en stor och övergripande medlem tar kommunen sitt ansvar inom Enköping Centrumsamverkan."

Ingvar Smedlund (M), oppositionsråd i Enköpings kommun:

"Enköpings kommun är medlem i Enköping Centrumsamverkan för att korta vägen mellan idé och genomförande. Här kan kommunen vara en viktig part. En tät och öppen dialog för staden framåt, något som alla medlemmar strävar efter."

832
819