Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Om Enköping Centrumsamverkan

Enköping Centrumsamverkan är idag en ekonomisk förening sedan den 24 juni 2020. Den bildades ursprungligen som en ideell förening den 5 december 2012, en förening som nu är nedlagd. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun. Vår vision är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna, i dubbel bemärkelse, där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum. Vi står bakom denna webbplats – enkopingcentrum.se.

I Enköping Centrumsamverkan jobbar handeln, fastighetsägare och kommunen tillsammans för att skapa ett framgångsrikt levande och trivsamt centrum. Ledorden är samverkan, utveckling och förbättring.

Syfte 

Enköping Centrumsamverkans syfte är att förverkliga innehållet i rapporten ”Enköpings nya centrum – för en växande stad” som blev klar i början av 2012. Det handlar kort sagt om att tillsammans skapa ett framgångsrikt levande och trivsamt centrum. Ledorden är samverkan, utveckling och förbättring.

Läs rapporten "Enköpings nya centrum – för en växande stad"


Uppdrag

Enköping Centrumsamverkan arbetar för ett attraktivt och sammanhållet Enköpings centrum. Tillsammans ordnar vi evenemang och aktiviteter som är viktiga för staden och Enköpingsborna. Vi är också kommunens remissinstans och bollplank i frågor kring centrum.  


Mål: Årets Stadskärna senast 2025

Enköpings centrum utses senast år 2025 till Årets Stadskärna av föreningen Svenska Stadskärnor. Målet beslutades av styrelsen under hösten 2017. Från och med 2017 är Enköping Centrumsamverkan medlem i Svenska Stadskärnor.


Vision 

Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna – i dubbel bemärkelse – där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

835