Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Medlems- och serviceavgifter i Enköping Centrumsamverkan

För medlemskap i Enköping Centrumsamverkan betalas en initial fast medlemsavgift samt en årlig avdragsgill serviceavgift, som beror på verksamhet och ekonomisk omsättning. Det finns fem kategorier medlemmar.

Medlemsavgift 2021

Betalas vid inträdet (engångsavgift) – 500 kr

Årlig serviceavgift 2021

Serviceavgiften betalas årligen och är avdragsgill. Den variera beroende på typ och storlek av verksamhet:

Grupp A – Köpmän, restauratörer och övriga näringsidkare

 • Omsättning 0 till < 5 miljoner kr – 1 250 kr
 • Omsättning 5 till < 10 miljoner kr –  3 500 kr
 • Omsättning 10 miljoner kr eller mer – 7 500 kr

Grupp B – Fastighetsägare och markägare

 • Bostadsrättsförening – 1 250 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 0 till < 1 miljoner kr i Enköpings kommun – 1 250 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 1 till < 5 miljoner kr i Enköpings kommun – 7 500 kr
 • Fastighetsbolag/markägare, omsättning 5 miljoner kr eller mer i Enköpings kommun – 12 500 kr

Grupp C – Enköpings kommun och kommunala bolag

 • Avgift beslutas av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige årligen.

Grupp D – Banker och finansiellt starka aktörer

 • Samma avgift för alla – 7 500 kr 

Grupp E – Övriga med intresse för centrums utveckling

 • Samma avgift för alla – 3 000 kr

Mängdrabatt för företagare med fler verksamheter

 • Efter att den första verksamheten är registrerad som medlem i föreningen ges 50 procent rabatt på den årliga serviceavgiften för resten av verksamheterna som företagaren vill ska bli medlemmar i föreningen.
 • Medlemsavgiften (engångsavgift) är oförändrad: 500 kr per verksamhet.
 • Dessa verksamheter som får mängdrabatt får sedan precis samma medlemsförmåner som övriga medlemmar med endast en verksamhet.

832
818