Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!

Medlems- och serviceavgifter i Enköping Centrumsamverkan

För medlemskap i Enköping Centrumsamverkan betalas en initial fast medlemsavgift samt en årlig avdragsgill serviceavgift, som beror på verksamhet och ekonomisk omsättning. Det finns fem kategorier medlemmar.

Medlemsavgift (engångsavgift)

500 kr

Årlig serviceavgift 2019 (avdragsgill)

Grupp A – Köpmän, restauratörer och övriga näringsidkare

Omsättning 0 till < 5 miljoner kr – 1 000 kr

Omsättning 5 till < 10 miljoner kr –  3 000 kr

Omsättning 10 miljoner kr eller mer – 5 000 kr

Grupp B – Fastighetsägare

Bostadsrättsförening – 1 000 kr

Fastighetsbolag, omsättning 0 till < 1 miljoner kr i Enköpings kommun – 1 000 kr

Fastighetsbolag, omsättning 1 till < 5 miljoner kr i Enköpings kommun – 5 000 kr

Fastighetsbolag, omsättning 5 miljoner kr eller mer i Enköpings kommun – 10 000 kr

Grupp C – Enköpings kommun

Avgift beslutas av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige årligen.

Grupp D – Banker och finansiellt starka aktörer

5 000 kr 

Grupp E – Övriga med intresse för centrums utveckling

3 000 kr

Mängdrabatt för företagare med fler verksamheter

  • Efter att den första verksamheten är registrerad som medlem i föreningen ges 50 procent rabatt på den årliga serviceavgiften för resten av verksamheterna som företagaren vill ska bli medlemmar i föreningen.
  • Medlemsavgiften (engångsavgift) är oförändrad: 500 kr per verksamhet.
  • Dessa verksamheter som får mängdrabatt får sedan precis samma medlemsförmåner som övriga medlemmar med endast en verksamhet.

832
818