Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
289
cfcc833068417a27bcd11c89f95166e8
Tillbaka

HÖSTSTÄMMA & historisk vandring (endast medlemmar)

Medlemmar i Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening hälsas välkommen till årets höststämma där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan, avgifter och budget för 2023. Före själva stämman går vi en gemensam historisk vandring genom centrala Enköping.

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 


HÖSTSTÄMMA – Kom och gör din röst hörd!


TID: Onsdag 30 november kl 19.00–20.00. Föreningen bjuder på soppa och smörgås.

PLATS: Cinema, Torggatan 28

ANMÄLAN: Senast 28 november till info@enkopingcentrum.se


Före själva höststämman går vi en gemensam historisk vandring genom centrala Enköping under ledning av Linda Karlsberg. Samling kl 18.30 vid Kaplanen mitt emot Enköpings museum.

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt senast 16 november till info@enkopingcentrum.se

Välkommen!

Styrelsen i Enköping CentrumsamverkanDagordning för höststämman

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Val av två justerare tillika rösträknare. 
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
  7. Beslut om: a) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, b) Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår och c) Budget för kommande verksamhetsår.
  8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

HÖSTSTÄMMA

Datum: 2022-11-30
Tid: 18.30 - 20.00
Plats: Kaplanen & Cinema

Kontaktperson

Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-928 79 46
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52