Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
186
d93706fa82ae2e06f1cecc12a1030d0e
Tillbaka

ÅRSMÖTE (endast för medlemmar)

Gör din röst hörd som medlem! Kom till årsmötet i Enköping Centrumsamverkan som äger rum i Sparbankens samlingssal den 14 mars kl 7.45–9.00.

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
Tid: Torsdag 14 mars kl 7.45–9.00. Öppet för mingel med frukostmacka och kaffe/te från kl 7.30.
 
Plats: Sparbankens samlingssal, Västra Ringgatan 20 (ingång från Folktandvården)
 
Anmälan: För att planera fikat anmäl dig helst senast 12 mars till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76.
 
Önskar du som medlem ta upp ett ärende? Meddela det i så fall skriftligt senast 28 februari till:

Välkommen!
 
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan


Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Mötets behöriga utlysande
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Frågor från styrelsen
 17. Motioner från medlemmarna
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

ÅRSMÖTE

Datum: 2019-03-14
Tid: 7.45 - 9.00
Plats: Sparbankens samlingssal

Kontaktperson

Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-517 38 76
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52