Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
88
0027e529250d2dc3012b57ab37cc8d12
Tillbaka

Årsmöte (endast för medlemmar)

Medlemmar i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkomna till årsmötet. Kom och gör din röst hörd!

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
Tid: Måndagen den 16 mars kl 19.00–21.00. Vi bjuder på matig macka och kaffe/te från kl 18.30.
Plats: Klara Hall, Kyrkogatan 35, Enköping
Anmälan: Senast den 13 mars direkt här bredvid, till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76 

Önskar du ta upp ett ärende? 

Meddela det i så fall skriftligt senast den 23 februari till:
Välkommen!

Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan
                                                                                                           

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Budget och avgifter för kommande år
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av valberedning
 16. Styrelsens förslag
 17. Medlemsförslag
 18. Övriga frågor

Datum: 2015-03-16
Tid: 19.00 - 21.00
Plats: Klara Hall

Kontaktperson

Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-517 38 76

Anmälan

Sista Anmälningsdag: 2015-03-13

Betalningsinformation

Kostnad: Ingen kostnad, föreningen bjuder på matig macka och kaffe/te.
52