Stora torget får ett första lyft

16 maj, 2018

Färdigt redan i juni

Ett första steg i omdaningen av Stora torget är en boulebana, nya cykelparkeringar, cykelpump, inbjudande sittgrupper med annan placering än dagens och nya sopkärl, som signalerar då de ska tömmas. Allt detta planeras vara klart redan under juni 2018. 

Söndagsloppis på torget

Belysningen på Stora torget kommer också att ses över för att göra miljön tryggare. Framöver planeras även söndagsloppis att äga rum på torget, något som idag sker på kommunhusets parkering, vilket kommer att ge mer liv och rörelse under söndagarna.

– När beslut väl tagits om Stattgropens funktion och Paushusets framtid startar steg två i utvecklingen av Stora torget. Det blir då ett arbete som vi ska göra tillsammans med fastighetsägarna och Enköping Centrumsamverkan, sade Gunilla Eksudd.

Arkiv