Resan mot Årets Stadskärna har börjat!

30 januari, 2020

Stort intresse

Intresset för att vara med på denna spännande resa var stort. Möteslokalen Cinema fylldes av en härlig känsla av förväntan, engagemang och kraft. Det första mötet under dagen riktade sig särskilt till kommunens politiker och tjänstemän och drog runt 50 personer. 
– Syftet med BID är att ni ska börja prata med varandra, idag gör ni en massa dubbelarbete. Det kan jag säga för att Enköping är den tjugonde staden som vi inom Svenska Stadskärnor hjälper. Vi vet att det fungerar, sade Inger Alfredsson särskilt riktat till kommunens tjänstemän.

Lära gå i takt

På kvällen var det dags för stadens fastighetsägare, näringsliv, föreningar, engagerade samhällsmedborgare och även några politiker och tjänstemän att träffas. Hela 90 personer kom.
– Nu gäller det att gå i takt, en del av er springer medan andra har handbromsen i. Vi kommer också bara att fokusera på ja-sägarna i det här arbetet, vi har inte tid att lyssna på nej-sägarna, sade Inger till de församlade under kvällen.

Nästa gång stadsvandning

Nästa träff för Steg 2 i BID Enköping blir den 24–25 mars, då kommer fokus ligga på stadsvandringar i BID-området för olika målgrupper. På kvällen 24 mars blir det kick-off och workshop. Möten i fokusgrupperna kommer att hållas före Steg 2.
Mer information: Dokumentation och referat från mötena läggs inom kort upp på https://www.enkopingcentrum.se/web/arets-stadskarna/

Arkiv