”Från ord till handling”

18 maj, 2021

Fem övningsexempel

De verkliga förslagen på så kallade ”case” eller åtgärder för Enköpings centrum som grupperna övade sig på var: Foodtrucks, Sittbänkar, Flaggspel, Tittskåp och Schack & fia.
– Till en början kommer ni att jobba med kortsiktiga åtgärder och lågt hängande frukter. Det gäller för er att visa stadens aktörer och Enköpingsborna att ni är redo för att samarbeta och göra detta tillsammans, sade Svenska Stadskärnors processledare Marlene Hassel och Marita Floman till deltagarna.

Samverkan och samfinansiering

Och det var inte vilken handlingsplan som helst som skulle fyllas i, utan en mycket strukturerad handlingsplan där samverkan och samfinansiering utgör grunden. Efter cirka 45 minuters arbete var det dags för redovisning. 
Med mycket energi, kreativitet och entusiasm redovisade var och en av de fem grupperna sina egna övningsexempel. Åtgärderna som de övade på kan dock komma att se annorlunda ut, när de så småningom förverkligas i Enköpings centrum.
– Enköping är på god väg att få till en god samverkan med hjälp av BID-processen och ni är fantastiskt duktiga. Från och med nu är det verkstad som gäller, att gå från ord till handling, sade Marlene Hassel och Marita Floman.
Vill du själv delta i arbetet med åtgärder/case i BID Enköping? Kontakta Sara Olsson, BID-manager och ansvarig för fokusgrupperna, marknad@enkopingcentrum.se

Arkiv