Rekord­många deltog i enkät om Enköpings centrum

15 juni, 2021
Totalt kom det in 1 857 svar, vilket är rekordmånga jämfört med enkäter i andra kommuner. Vid tidigare liknande medborgarenkäter i andra städer har det kommit in omkring 500 svar.
– Enköping har fått ett fantastiskt gensvar på medborgarenkäten. Det är ett imponerade stort engagemang för centrum hos Enköpingsborna. Det här kommer att stärka och backa upp innehållet i affärsplanen och handlingsplanen för Enköpings centrum som nu håller på att tas fram, säger Marlene Hassel och Marita Floman, processledare från Svenska Stadskärnor.

Tydliga åsikter om centrum för arbetet framåt

I enkäten fanns frågor om Enköpings centrums utbud, öppettider, platsens varumärke, själva platsen, tillgänglighet och trygghet. Det fanns även möjlighet att lämna egna förslag på åtgärder och synpunkter på arbetet med centrumutvecklingen som nu pågår.
På frågan vad du mest förknippar med Enköpings centrum svarade hela 60 procent att centrum är ”Slitet, trist och oinspirerande” och 29 procent svarade ”Inget speciellt, ganska neutralt”. Endast 8 procent tyckte att centrum är ”Trevligt, tryggt och harmoniskt”.
– Det är tydligt att det finns mycket att ta tag i för att Enköpings centrum verkligen ska bli den där blomstrande småstadskärna som upplevs levande, attraktiv och välkomnande, säger Enköpings tre BID-managers Lotta Stenberg, Sara Olsson och Anne Nilsson.

Många vill ha söndagsöppet

En klar majoritet av de som besvarade enkäten tyckte att utbudet av serviceföretag (81 procent) och restauranger/caféer (66 procent) i centrum är bra eller mycket bra, medan många ville se ett större utbud av handel och aktiviteter/evenemang. Hela 76 procent av de som svarade önskade att centrumhandeln har söndagsöppet och 53 procent att kaféerna i centrum öppnar redan klockan 7 under vardagarna.

Centrum upplevs tryggt under dagtid

Framkomligheten är bra eller mycket bra för fotgängare (87 procent) och cyklister (63 procent), men när det gäller bilister är siffran nere i 30 procent. Hela 92 procent upplevde att det är tryggt och säkert i centrum under dagen, medan 31 procent tyckte det är så också på kvällen och natten.
Bakom enkäten står föreningen Enköping Centrumsamverkan som driver BID-processen, under perioden januari 2020 till september 2021, i samarbete med Enköpings kommun. Målet är att Enköpings centrum utses till Årets Stadskärna senast 2025.

Arkiv