Nystart i BID gav ny energi

16 mars, 2021

Affärsplanearbetet igång

De strategiska dokumenten affärsplanen och den tillhörande handlingsplanen ska nu tas fram, vilka också utgör BID-processens slutprodukt.

– Det ska inte bli någon skrivbordsprodukt, utan konkreta dokument som tar Enköping vidare i arbetet mot Årets Stadskärna, förklarade coacherna Marlene Hassel och Marita Floman från Svenska Stadskärnor.
Mycket arbete har redan gjorts bakom scenen. Under mötet presenterade BID-manager Anne Nilsson, med huvudansvar för affärsplan och handlingsplan, hur vi i Enköping tillsammans ska ta fram affärsplanen och handlingsplanen, där många olika grupper också blir delaktiga framöver.

Fokusgrupperna tar tag i handlingsplanen

En viktig uppgift ligger nu på fokusgrupperna, som ska ta fram ett konkret förslag till handlingsplan utifrån alla idéer på åtgärder som kommit fram under stads- och kvällsvandringar, i SWOT-analyser och i bruttolistor. Förslaget till handlingsplan ska därefter stämmas av med styrgruppen, fastighetsägare och kommunala tjänstemän. 


Åtgärder har redan börjat genomföras och ett konkret case som lyftes fram under mötet var beskärningen av träd vid ICA Stjärnköp:
– Där tog vi bort träd och rensade bort de nedersta grenarna för att göra platsen ljusare, fräschar och därmed mer trygg. Jätteroligt att det blev så tydlig skillnad med enkla medel, något som många också uppmärksammat och uppskattat, sa Sara Olsson, BID-managers som ansvarar för fokusgrupperna. 


Workshop för förbättrad samverkan

För att utveckla samverkan kring plats- och fastighetsutveckling i centrala Enköping kommer det att arrangeras en workshop den 14 april under ledning av Svenska Stadskärnor. Workshopen riktar sig till kommersiella fastighetsägare, större arbetsgivare, politiker och kommunala tjänstemän inom plan, mark och exploatering. 

– Det blir spännande. Vi behöver träffas för att enas om behov, mål och situation. Det är enkelt att skylla på varandra hela tiden, sa Johan Thorwid på Andersson Company AB och ansvarig för Referensgrupp Fastighetsägare.

Arkiv