Nulägesanalysen är färdig!

23 oktober, 2020

Allt fler positiva

– Vi ställer inte in, vi ställer om, inledde Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen för BID Enköping, när hon välkomnade alla deltagarna till det digitala stormötet.

Hon var glad över den fina responsen som arbetet med Årets Stadskärna alltmer får i olika sammanhang. Även Susann Karlsson, ordförande i Enköping Centrumsamverkan, höll med om att attityderna till centrum håller på att ändras till det mer positiva slaget när folk verkligen börjar se att det händer saker som beskärning av träd vid mörka platser.

”Mer än väl godkänd”

Under stormötet var huvudnumret den färdiga nulägesanalysen – en statusrapport om centrum och ett centralt dokument i BID-processen. En av tre BID-managers, Anne Nilsson, som har hållit ihop arbetet med nulägesanalysen beskrev jobbet som pågått sedan tidig vår med många delaktiga. Nulägesanalysen ligger nu till grund för den kommande affärsplanen för BID-området (initialt rutnätsstaden) med tillhörande handlingsplan och budget.

– Er nulägesanalys är nu formellt godkänd, den är mer än väl godkänd. Ni har gjort ett imponerande och gediget arbete där alla har bjudit till, sade Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska Stadskärnor under mötet.

Gott exempel

Alla deltagare i BID-processen kommer att få ett eget tryckt exemplar av nulägesanalysen, men alla andra intresserade kan också ladda ned den från Enköping Centrumsamverkans hemsida. 

Den kommer även att spridas lite extra inom den kommunala organisationen och politiken, men även ut till större fastighetsägare i centrum, företag som vill etablera sig i Enköping och via Svenska Stadskärnors nationella nätverk som ett gott exempel.

Enkätsvar från 168 personer

Under kvällen presenterade också BID-manager Lotta Stenberg resultatet från de 168 inkomna enkätsvaren från stadsvandringarna i augusti/september, där fokus låg på varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet. Hon lyfte bland annat upp att många har tyckt att bilen tar alldeles för mycket plats i centrum.

Som en stor familj

De fem fokusgruppernas arbete avhandlades även det. I varje fokusgrupp ingår idag en blandad skara engagerade människor från näringsliv, föreningsliv och kommunens förvaltningar.

– Där finns så mycket energi och de är så ivriga att komma vidare med alla goda idéer. Vi i fokusgrupperna har blivit som en enda stor familj, sade Sara Olsson, BID-manager med ansvar för fokusgrupperna.

Ladda ned och läs formgiven Nulägesanalys 2020

Läs mer om arbetet mot Årets Stadskärna

Arkiv