Mot Årets Stadskärna, BID Enköping – Steg 1

1 maj, 2024

Enköping som många andra platser i Sverige står inför stora utmaningar och möjligheter. Med en starkare samverkan med gemensamma mål når vi enklare framgång. Enköping Centrumsamverkan har tecknat medlemskap hos Svenska Stadskärnor och upphandlat processledning för en BID-process. BID står för Business Improvement District. Utmärkande för stadskärneutveckling är samarbete mellan kommunens politiker och tjänstemän med sin specialkompetens, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Nu är det dags för steg 1 i vår BID-process.

Kl 18.30 Välkommen och presentation
  • Presentation av BID-managers
  • Vad är BID-modellen?
  • Vilka är utmaningarna och möjligheterna med BID Enköping?
  • Nästa steg för det fortsatta arbetet
Kl 21.00 Tack för idag
Inger Alfredsson, Marlene Hassel och Marita Floman från Svenska Stadskärnor leder mötet.
Välkommen! Din närvaro och dina synpunkter är viktiga! 

Kvällsfika serveras från kl 18.00!

Anmälan senast 24 januari till info@enkopingcentrum.se
Lotta Stenberg, Sara Olsson & Anne Nilsson
BID Enköping drivs av Enköping Centrumsamverkan i samarbete med Enköpings kommun. Projektet syftar till att vi gemensamt – fastighetsägare, handlare, företagare, organisationer och kommunala företrädare – kommer fram till hur BID-området Enköping kan utvecklas och bli mer attraktivt.

 

Datum: 2020-01-29
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Cinema
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv