Megatrenderna som omvandlar handeln

10 maj, 2019
Några tydliga trender som han lyfte fram under seminariet var att kunderna spenderar mer på tjänster istället för prylar, hållbarhet blir allt viktigare, internationaliseringen ökar och mobiltelefonen gör allt mycket mer lättillgängligt. 
Sällanköpsvaruhandeln i fysisk butik respektive e-handel har också på bara några få år kraftigt förändrats: 2015 gjordes 77 procent av inköpen av sällanköpsvaror i fysisk butik och 23 procent via nätet. 2017 var sällanköpshandeln i butik nere i 6 procent medan nätet stod för hela 94 procent. En total omsvängning till e-handelns fördel. 
Framtidsutsikter att ta med sig är 1) handeln flyttar till nätet och väl klustrad fysisk handel som exempelvis centrumhandel, 2) stadskärnor och kommunikationsnoder har bäst förutsättningar samt 3) externa handelsområden ligger i riskzonen.

Framtidssäkringar för handlare:

  • Möt kunden i alla kanaler
  • Satsa på egna varumärken/produkter
  • Logistiken vital, titta på Apotea och lär
  • Följ upp och odla kundrelationer
– Det vanligaste kundbeteendet idag är att man först går ut på nätet och kollar vad som finns, för att sedan ändå gå in i en fysisk butik. När kunden väl är inne i butiken gäller det att handlaren verkligen fullt ut fokuserar på sin profession. För mycket annat som tar handlarens tid som administration och bokföring finns det idag smarta verktyg som kan få ned kostnaderna i verksamheten, avrundade Urban Lindstedt.

Arkiv