Medborgarenkät igång

14 maj, 2021

Många olika frågor

Enkäten ingår som en del i affärsutvecklingsprocessen BID Enköping, som ska lägga en stabil grund för arbetet mot Årets Stadskärna senast 2025. Det är ett arbete som drivs av föreningen Enköping Centrumsamverkan i nära samverkan med kommunen.
I enkäten finns frågor om exempelvis utbudet, öppettiderna, utsmyckningen, städningen och tryggheten i Enköpings centrum. Den innehåller också öppna frågor om vad du är mest stolt över och vad som är unikt med Enköping och framför allt Enköpings centrum.

Ge egna förslag på åtgärder

– Vi genomför medborgarenkäten för att fånga in synpunkter och få in förslag på ytterligare åtgärder, men också för att stämma av och få en bekräftelse på det som redan har kommit fram vid våra tidigare stadsvandringar om det stämmer med vad medborgarna tycker, säger Enköpings tre BID-managers Lotta Stenberg, Sara Olsson och Anne Nilsson.
Enkätsvaren kommer sedan att användas på olika sätt i den kommande affärsplanen för 2021–2025 och årliga handlingsplanen för Enköpings centrum, som nu håller på att tas fram inom ramen för BID Enköping. Dessa planer ska vara helt färdiga 22 september då BID Enköping avslutas. 
Fyll i medborgarenkäten här

Arkiv