Loppisdag

1 maj, 2024

Anmäl dig till:

  • Swen Persson, swenp4405@gmail.com, 070-635 69 13
  • Per-Olov Danielsson, perolov.danielsson@telia.com, 070-674 78 22
senast måndag 2 maj samtidigt som du betalar in 150 kr/bord till Lions bg-konto 630-2202. Glöm inte notera inbetalare. Uppackning från och med kl 8.30.
Hela ekonomiska överskottet av denna aktivitet går till Lions hjälpverksamhet!
Lions Club Enköping-Åsunda delar ut minst 130 000 kr till olika verksamheter i samband med denna dag. Utdelningen äger rum kl 12.00.
   Arrangör: Enköping Centrumsamverkan i samarbete med Lions

 

Datum: 2016-05-07
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Stora Torget
Kontaktperson: Swen Persson, Lions
E-post: swenp4405@gmail.com
Telefon: 070-635 69 13,

Arkiv