Lions Club Enköping

15 maj, 2024

Vi arbetar ideellt enligt våra mål, syften och etik genom att bland annat skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk samt genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige.

www.lionsenkoping.se

Arkiv