Kommunen stödjer näringslivet i coronakrisen

3 april, 2020
– Förändringen av taxorna är till nytta för företag, handel och föreningsliv, men vi fortsätter arbetet att hitta åtgärder som mildrar effekterna av coronakrisen, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.
Ett av besluten är att kommunen debiterar inga taxor 2020 för uteservering, markupplåtelse och torgverksamhet.

Arkiv