HÖSTMÖTE – Enköping Centrumsamverkan (endast medlemmar)

1 maj, 2024
Tid: Tisdag 25 oktober kl 8.00–9.30. Vi bjuder på macka och kaffe/te.
Plats: Kommunhuset, Enköping (samling vid receptionen)
Anmälan: Senast 21 oktober till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76. 
Medlem i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkommen till årets höstmöte där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan, budget och avgifter för 2017. Ett förslag till nya stadgar för föreningen presenteras också och tas beslut om en första gång (krävs även beslut under årsmötet). Dessutom presenterar marknadsgruppen ett förslag till marknadsplan för 2017, som de gärna vill ha synpunkter på.
Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, budget eller avgifter? Meddela det i så fall skriftligt senast 4 oktober till:
 • info@enkopingcentrum.se 
 • Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för höstmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Mötets behöriga utlysande.
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Förslag till verksamhetsplan för 2017.
 9. Budget och avgifter för 2017.
 10. Uppdaterade stadgar. Förslaget presenteras och ett första beslut utav två om att anta dessa tas. 
 11. Presentation av förslag till Marknadsplan 2017. 
 12. Övriga frågor.

 

Datum: 2016-10-25
Tid: 8.00 – 9.30
Plats: Kommunhuset
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv