HÖSTMÖTE (endast medlemmar)

1 maj, 2024
Tider: Mingel med buffémat från kl 18.00. Mötet startar kl 18.30. 
Plats: Sparbankens samlingssal, Västra Ringgatan 20 (ingång via Folktandvården)
Anmälan: Senast 16 oktober till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76.
Alla medlemmar i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkomna till årets höstmöte där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan, budget och avgifter för 2018. Efter det formella höstmötet har vi en workshop om centrums utveckling tillsammans med planarkitekt Domagoj Lovas.

Ta upp ärende?

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, budget eller avgifter? Meddela det i så fall skriftligt senast 4 oktober till:
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Mötets behöriga utlysande. 
 8. Beslut om verksamhetsplan för 2018.
 9. Beslut om budget, medlems- och serviceavgifter för 2018.
 10. Presentation av förslag till Marknadsplan 2018.
 11. Övriga frågor.
 12. Mötets avslutande.
   Arrangör: Enköping Centrumsamverkan

 

Datum: 2017-10-18
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Sparbankens samlingssal
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv