Framflyttad: Fokusgrupp VARUMÄRKET

1 maj, 2024

Var och en köper sitt eget fika.

Välkommen!

 

Datum: 2020-04-15
Tid: 8.00 – 9.30
Plats: Tammerfors Konditori
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: marknad@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv