Centrumdialog

1 maj, 2024

Centrumdialog: mötesplatser och stråk

Nu fokuserar vi på hur mötesplatser och stråk kan bidra till ett mer attraktivt och levande centrum.

Tid: Onsdagen den 7 december kl. 18.30-21.00. Fika från kl.18.00

Plats: Fullmäktigesalen,, Kommunhuset, Kungsgatan 42, Enköping

Anmälan: Anmäl dig senast fredagen den 2 december till naringsliv@enkoping.se

Vi pratar om vad vi har sagt och gjort förut, vad som är på gång och hur planen ser ut framöver. Vi har också en workshop om hur torget, hamnen, Statt-tomten, stråk och aktiviteter, handlare, parkeringslösningar, och kommunen tillsammans kan skapa ett attraktivt och levande centrm.

Medverkande från kommunen:

Helena Proos (S), finanskommunalråd

Anders Wikman (NE), kommunalråd

Ingvar Smedlund (M), oppositionsråd

Peter Lund, kommundirektör

Cissi Lööv, näringslivschef

Gunilla Fröman, samhällsbyggnadschef

Gunilla Eksudd, park- och gatuchef

Linda Karlsberg, musei- och turismchef

Caroline Westerberg, marknadsutvecklare

Lotta Stenberg, näringslivskoordinator

Välkomna!

Helena Proos (S), finanskommunalråd

Cissi Lööv, näringslivschef

 

Datum: 2016-12-07
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Kommunhuset, Kungsgatan 42
Kontaktperson:
E-post:
Telefon: ,

Arkiv