BID Enköping: Workshop om samverkan kring plats- och fastighetsutveckling

1 maj, 2024

Svenska Stadskärnor leder workshopen som riktar sig till kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering för att diskutera långsiktig utveckling av stadskärnan och samarbetet.
Obs! Obligatorisk närvaro för alla specialinbjudna nyckeltjänstemän och politiker. 

Workshop med alla parter, 14 april

NÄR: Onsdag 14 april kl 14.00–17.00
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet (OBS! Endast digitalt)
ANMÄLAN: Senast 12 april till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM:
  • Förväntningar, prioriteringar och önskemål från parterna
  • Utmaningar och möjligheter med samverkan
  • Analys – stadsvandringar och enkäter, resultatet diskuteras
  • Gemensamma sakfrågor
  • SWOT-analysernas styrkor och svagheter kopplat till dagens samverkan mellan parterna

Uppföljning med politiker & tjänstemän, 15 april

NÄR: Torsdag 15 april kl 8.00–9.00
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer två dagar före mötet
(Fastighetsägarna får sin uppföljning direkt efter workshop.)


Välkommen! 
Johan Thorwid, ansvarig för Referensgrupp fastighetsägare
Ulrika Ornbrant, ordförande i plex-utskottet och ansvarig för Referensgrupp politiker
Ulrika K Jansson, kommundirektör

 

Datum: 2021-04-14
Tid: 14.00 – 17.00
Plats: Digitalt möte
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv