BID Enköping: Kvällsvandringar

1 maj, 2024
BID-manager Sara leder flertalet kvällsvandringar utomhus i centrum för olika målgrupper som deltar i BID-processen. Vi fokuserar då på de fem fokusområdena: varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet. 
Vi håller oss till max 8 stycken deltagare vid varje vandring. Först till kvarn gäller! Totalt åtta vandringar kommer att ske för följande grupper:
NÄR:
  • Handel, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer – 3 och 17 mars kl 19.00–20.00
  • Kommunala tjänstemän – 8 och 18 mars kl 19.00–20.00
  • Politiker –  9 och 16 mars kl 19.00–20.00
  • Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och markägare – 22 mars kl 19.00–20.00
  • Styrgrupp –  23 mars kl 19.00–20.00
SAMLING: Stora torget, torgscenen 
ANMÄLAN: Senast 1 dag före vandringen som du vill delta i till marknad@enkopingcentrum.se

 

Datum: 2021-03-03
Tid: 19.00 – 20.00
Plats: Centrum
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: marknad@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv