ALM Equity AB

15 maj, 2024

Driver projekt inom fastighetsbranschen. Fokus ligger på bostadsutveckling i Stockholmsområdet, men bolaget driver även projekt inom stadsutveckling och utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

www.almequity.se

Arkiv