Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
252
2819999d4a5075dfe0a3e3b5e03eadb1
Tillbaka

BID Enköping: Workshop om samverkan kring plats- och fastighetsutveckling

Nu blir den äntligen av: Workshopen som ska förbättra samverkan mellan vitala aktörer som jobbar med att utveckla fastigheter och markområden i centrala Enköping. Vi anpassar oss efter det rådande läget med covid-19.

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 

Svenska Stadskärnor leder workshopen som riktar sig till kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering för att diskutera långsiktig utveckling av stadskärnan och samarbetet.

Obs! Obligatorisk närvaro för alla specialinbjudna nyckeltjänstemän och politiker. 

Workshop med alla parter, 14 april

NÄR: Onsdag 14 april kl 14.00–17.00
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet (OBS! Endast digitalt)
ANMÄLAN: Senast 12 april till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM:
  • Förväntningar, prioriteringar och önskemål från parterna
  • Utmaningar och möjligheter med samverkan
  • Analys – stadsvandringar och enkäter, resultatet diskuteras
  • Gemensamma sakfrågor
  • SWOT-analysernas styrkor och svagheter kopplat till dagens samverkan mellan parterna

Uppföljning med politiker & tjänstemän, 15 april

NÄR: Torsdag 15 april kl 8.00–9.00
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer två dagar före mötet
(Fastighetsägarna får sin uppföljning direkt efter workshop.)


Välkommen! 

Johan Thorwid, ansvarig för Referensgrupp fastighetsägare
Ulrika Ornbrant, ordförande i plex-utskottet och ansvarig för Referensgrupp politiker
Ulrika K Jansson, kommundirektörBID Enköping

Datum: 2021-04-14
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: Digitalt möte

Kontaktperson

Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-517 38 76
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52