Trädgårdsdagen

1 maj, 2024
Handla växter på trädgårdsmarknaden. Lyssna på föreläsare eller njut av musik från scenen. Smaka på Enköping, matmarknad med ekologiskt och närodlat för provsmakning. Prova på träning och friskvård för barn och vuxna. Urvalet är stort och du skapar din egen upplevelse.
Allt om Trädgårdsdagen och hela programmet hittar du på enkoping.se/tradgardsdagen enkoping.se/tradgardsdagen

 

Datum: 2017-09-02
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Enköping
Kontaktperson:
E-post:
Telefon: ,

Arkiv