Synas på BID Enköpings nulägesanalys?

31 augusti, 2020
Styrgruppen för BID Enköping har beslutat om att nulägesanalysen ska formges och tryckas. Aktörerna i den kommer att bidra med merparten av finansieringen, men det behövs lite mer … Vill ditt företag eller organisation synas på baksidan i utbyte mot att ni samfinanserar denna?

Erbjudande till intresserade

  • 3 000 kr för liten logga på baksidan av nulägesanalysen
  • 1 000 kr för företagsnamn på baksidan av nulägesanalysen
Skicka då logga och fakturauppgifter till info@enkopingcentrum.se senast 29 september!

Arkiv