Steg 6 – BID Enköping

1 maj, 2024

Dialogsamtal, 25 augusti

Svenska Stadskärnor har dialog med olika grupper. 
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet
ANMÄLAN: Senast 23 augusti via Outlook-inbjudan eller till info@enkopingcentrum.se
Kl 9.30–10.30 Politiker 
Kl 13.00–14.00 Kommunala tjänstemän
Kl 14.30–15.30 Fastighetsägare
Kl 16.00–17.00 Styrgrupp BID Enköping

Stormöte, 25 augusti

Gemensamt stormöte för alla som deltar i BID-processen. Vi diskuterar införandet av affärsplan och handlingsplan samt hur vi skapar förståelse och kunskap för platsens framtida utveckling.
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet
ANMÄLAN: Senast 23 augusti via Outlook-inbjudan eller till info@enkopingcentrum.se 
PROGRAM 
Kl 18.45–21.00
  • Uppföljning av medborgarenkät
  • Fokusgruppernas samarbete och arbete
  • Presentation av case
  • Fastighetsägarnas samarbete/case
  • Affärsplanens resultat – förankring och införande
  • Handlingsplanen och dess budget
  • Samfinansiering – förankring
  • Erfarenheter och återkoppling
  • Inför Steg 7
Välkommen! 
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2021-08-25
Tid: 9.30 – 21.00
Plats: Digitalt möte
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv