Steg 4 – BID Enköping (VIKTIGA ÄNDRINGAR)

1 maj, 2024

Workshop om fastighetsutveckling, 22 oktober FLYTTAS FRAM TILL STEG 5

Svenska Stadskärnor leder workshop riktad mot kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering för att diskutera långsiktig utveckling av stadskärnan och samarbetet. 
VAR: Cinema, Torggatan 28 
ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se 
PROGRAM
Kl 14.30–17.00
  • Stadsvandringarna och enkäterna, vad kom fram där? 
  • Sakfrågor: styrkor och svagheter i SWOT-analyserna kopplat till dagens samverkan mellan parterna

Stormöte, 22 oktober GENOMFÖRS DIGITALT, MER INFO SKICKAS TILL DELTAGARE

Gemensamt stormöte för alla som deltar i BID-processen. 
VAR: Westerlundska gymnasiets aula, Sandbrogatan 2 
ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se
PROGRAM 
Kl 18.00–18.30 Registrering, mingel och fika
Kl 18.30–20.30
  • Nulägesanalysen – utdelning och presentation
  • Enkäterna, vad kom fram där?
  • Bruttolistor – fokusgrupper, politiker och fastighetsägare presenterar sina egna listor
  • Introduktion till affärsplanen
  • Avsiktsförklaringar
  • Fastighetsägarna: Vårt arbete så här långt!
  • Inför nästa steg

Kvällsvandring, 22 oktober FLYTTAS FRAM TILL STEG 5

Gemensam kvällsvandring i stadskärnan för alla som deltar i BID-processen. 
VAR: Samling Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2 (utanför entrén) 
ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se 
Kl 20.30–21.30

Uppföljning & dialogsamtal, 23 oktober GENOMFÖRS DIGITALT,  MER INFO SKICKAS TILL BERÖRDA

Svenska Stadskärnor har dialog med olika grupper. 
VAR: Cinema, Torggatan 28
Kl 8.00–9.00 Styrgrupp BID Enköping
Kl 9.00–12.00 BID-managers
 
Välkommen! 
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2020-10-22
Tid: –
Plats: Varierar
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv