Steg 2+3 – BID Enköping

1 maj, 2024

Stadsvandringar, 27 augusti

Svenska Stadskärnor gör stadsvandringar med olika grupper.
SAMLING: Stora torget, torgbrunnen
ANMÄLAN: Senast 24 augusti till info@enkopingcentrum.se
Kl 8.00–9.30 Handel, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer
Kl 10.00–11.30 Kommunala tjänstemän
Kl 12.30–14.00 Politiker
Kl 14.30–16.00 Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och markägare

Kick off och workshop, 27 augusti

Gemensam kick off och workshop för de som vill delta i BID-processen.
VAR: Kompassen, Kaptensgatan 4, det går även att delta digitalt. OBS! Ny fysisk lokal och anmälan även vid digitalt deltagande.
ANMÄLAN: Senast 24 augusti till info@enkopingcentrum.se
 
PROGRAM
Kl 18.00–18.30 Registrering, mingel och fika
Kl 18.30–21.00
  • KICK OFF – information och inspiration
  • 5 fokusområden
  • Presentation av pågående nulägesanalys
  • Summering av stadsvandringar
  • WORKSHOP utifrån stadsvandringar och fokusområden
  • Redovisning
  • Avslut och inför nästa steg

Uppföljning & dialogsamtal, 28 augusti

Svenska Stadskärnor genomför samtal med olika grupper.
VAR: Enköpings kommun, Linbanegatan 12, rum Kungsängsliljan
ANMÄLAN: Senast 24 augusti till info@enkopingcentrum.se
Kl 8.00–9.00 Styrgrupp BID Enköping
Kl 9.00–10.00 Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och markägare
Kl 10.00–11.00 Kommunala tjänstemän
Kl 11.00–12.00 Politiker
Kl 13.00–14.00 BID-managers
 
Välkommen!
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2020-08-27
Tid: –
Plats: Centrum
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv