Så lägger vi grunden till Årets Stadskärna!

23 oktober, 2019

Omöjligt blir möjligt

– Det omöjliga blir möjligt tillsammans. Utveckling är förändring och handlar om att förflytta sig. En del tycker att det bara är roligt, medan andra tycker det är obehaglig. Båda behövs. I den här processen blir det viktigt att visa respekt för varandra, sade Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska Stadskärnor. 
Hösten 2017 tog Enköping Centrumsamverkans styrelse beslut om målet att Enköping ska utses till Årets Stadskärna senast 2025. I början av 2020 startar det konkreta arbetet med att ta Enköping dit. Till sin hjälp har föreningen tagit  Svenska Stadskärnor, som varit med och stöttat runt 25 andra platser i Sverige i en liknande utvecklingsprocess. 

Tre BID-managers i Enköping

BID, Business Improvement District, är en organiserad samverkansmodell som Enköping kommer att jobba med för att lägga grunden för att kunna söka till tävlingen Årets Stadskärna. För att leda arbetet har Enköping Centrumsamverkans styrelse utsett tre så kallade BID-managers: Lotta Stenberg, som har ett övergripande ansvar, ser till att arbetet går framåt och håller tidplan, Anne Nilsson, som ansvarar för framtagning av centrala dokument som nulägesanalys och affärsplan, och Sara Olsson, som håller ihop arbetsgrupperna och genomför praktiskt arbete. Samtliga tre är redan involverade i föreningens arbete på olika sätt sedan länge.
– I den här processen får ni allihopa jobba både strategiskt och fysiskt. Det blir att jobba på ett lite annat sätt än tidigare, där affärsplanen är slutprodukten efter dessa 18 månader. Under den här tiden kommer ni märka att det händer saker i Enköping, sade Inger Alfredsson.

Bara ja-sägare får vara med

Hon påtalade också att detta utvecklingsarbete bygger på frivillighet åtminstone i Sverige, i andra länder med annan lagstiftning kan man agera annorlunda.
– Bara ja-sägarna får vara med på den här resan, för vi har inte tid att försöka övertyga de som säger nej. Nej-sägarna brukar ändå komma med efter ett tag.
Det handlar också om att få människorna på själva platsen att prata väl om den – Enköpingsborna ska visa att de verkligen älskar platsen. 

Ta foton och googla på Enköping

Nu initialt blir det mycket viktigt att dokumentera hur det ser ut i dagens Enköping, en uppgift som alla i den här processen kan ta på sig att göra. Bilderna kan sedan läggas upp på Enköping Centrumsamverkans slutna Facebook-grupp eller skickas till föreningens e-post (info@enkopingcentrum.se).
– Ta bilder både på det som du tycker är allra bäst med Enköping och det som du tycker allra minst om med Enköping. Det gör att du ser på Enköping med lite andra glasögon, sade Inger Alfredsson.
Hon uppmanade oss också att ta reda på hur Enköping ser ut på internet, både vad gäller bildmaterial och vad som står där om kommunen. Det är viktigt att veta grundläget. 

Prata med 5 personer

Nästa gång vi ses onsdagen den 29 januari ska vi vara många fler än idag – minst 100 personer tyckte Inger. Alla närvarande ombads därför prata med fem personer om Årets Stadskärna för att locka ännu fler till första steget i processen – utav sju totalt – som äger rum onsdagen den 29 januari 2020:
– Till det mötet ska du fundera på vilken fokusgrupp du vill sitta i: varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet eller trygghet. Det kommer inte bli några extra möten, utan det blir möten som du idag ändå redan skulle gå på. Engagera dig och lägg ner tid. 

Tre uppmaningar

Inger Alfredsson avrundade mötet med att ge de närvarande följande uppmaningar i arbetet med att ta Enköping till Årets Stadskärna senast 2025:
  • Våga samverka – bli ännu bättre på det!
  • Våga ta tuffa beslut!
  • Våga vara modiga!

Arkiv