Nya styrelsen och vägen framåt!

16 maj, 2016
Det är tillsammans – kommunen, handlarna och fastighetsägarna – som vi ska lyckas göra en riktigt bra resa där en god dialog är helt central. Så inledde föreningens ordförande Peter Lund, kommundirektör i Enköpings kommun, frukostmötet.
Peter berättade att han gått in i ordförandeskapet med inställningen att han vill att saker ska hända i arbetet med centrumutvecklingen, och nu börjar det verkligen också hända saker. Det är viktigt att våga testa, utan att vara helt säker på att allt fungerar fullt ut från start. Blir det lite fel, går det alltid att ändra och modifiera i efterhand. 
Den goda uppslutningen till frukostmötet, 35 deltagare anmälda men där några fått förhinder, var ett gott tecken på att föreningen är på väg i rätt riktning.
Peter tackade frukostmötets sponsorer: Sparbanken i Enköping för lokal och kaffe samt Maxi ICA Stormarknad för mackor.

Nya styrelsen 

Den nya styrelsen presenterade sig, som nu är fulltalig efter att Maja Andersson valdes in den 11 maj:
 • Peter Lund, ordförande (kommundirektör, Enköpings kommun)
 • Johan Borg, vice ordförande (handlare, Maxi ICA Stormarknad)
 • Ellinor Andersson, kassör (butikschef, SkoAugust)
 • Maja Andersson, ledamot (ordförande/kassör, Paus företagarförening)
 • Cissi Lööv, ledamot (näringslivschef, Enköpings kommun)
 • Ingmar Nabseth, ledamot (projektledare, ALM Equity)
 • Christer Gran, ledamot (teknisk förvaltare, Hemfosa Fastigheter)
Anne Nilsson är adjungerad till styrelsen och anlitad som sekreterare, administrativt stöd samt webbmaster.

Marknadsgruppen 

Cissi Lööv, ansvarig för marknadsgruppen i styrelsen, presenterade den nya och förstärkta marknadsgruppen som består av representanter från de flesta intressegrupper kopplat till Enköpings centrum: 
 • Sara Olsson (fastighetsägare, Jonny Olssons fastigheter i Enköping)
 • Olle Stedt (Lions)
 • Fredrik Lindberg (Enköpings-Posten)
 • Jessica Pettersson (Ena-Håbo Tidningen)
 • Elisabeth Moglia (handlare, Elisabeths Ost och Delikatesser)
 • Marie Nyström (handlare, Asplunds Blomsterhandel)
 • Anders Thool (restaurangägare, The Players Inn)
 • Charlotta Stenberg (näringslivskoordinator fr o m 1 juni 2016, Enköpings kommun)
Charlotta Stenberg, kommunens nya näringslivskoordinator, blir sammankallande i marknadsgruppen och ansvarar tillsammans med gruppen för att planerade aktiviteter genomförs. 

Saker på gång …

 • Presentkortslösning. Cissi berättade om att styrelsen beslutat att införa en presentkortslösning som riktar sig till kommunens alla näringsidkare som säljer till privatpersoner. Presentkortslösning ska vara en medlemsförmån, där den enda kostnaden som tillkommer är de vanliga procentkostnaderna kopplade till VISA-kortet. Även icke medlemmar ska kunna ansluta sig, men då tillkommer en avgift. Enköping Centrumsamverkan är systemägare. Runt fyra laddningsstationer ska sättas upp på olika strategiska platser. Planen är att presentkortet ska vara fullt fungerande inför julhandeln 2016.
 • Facebook och webbplats. Ett helhetsgrepp ska tas kring föreningens kommunikation, däribland den digitala kommunikationen. Styrelsen har beslutat att webbplatsen ska kompletteras med Facebook. Till exempel ska föreningens olika marknadsaktiviteter läggas upp som separata Facebook-evenemang, där sedan medlemmarna själva kan lägga in egna erbjudanden kopplade till den specifika marknadsaktiviteten. Webbplatsen ska göras mer attraktiv och tillgänglig. 

Större projekt/frågor om centrum

 • Paus-huset. Flera av deltagarna hade frågor om vad som händer i Paus-huset. Maria Liderås från fastighetsägaren Hemfosa Fastigheter berättade att i samband med att Åhlens annonserade sin flytt från Paus-huset i slutet av 2015 startades ett arbete med att se över hela den ytan, men det utökades till en total översyn av hela huset. Det är viktigt att få in nytänkande, få en bra handelsmix och ha en dialog om de behov som finns. Det finns många intressenter, såväl nuvarande som nya. Det finns inga planer på att göra någon jättegalleria, kontorsplanet ska vara kvar. Hemfosas ambition är att det efter sommaren finns färdig en så kallad masterplan för butiksytorna, för att till julhandeln förhoppningsvis ha lite fart i huset. Hemfosa är öppna för idéer och synpunkter. Hör gärna av er till Maria! 
 • Paus-parkeringen/Fältskären. Ingmar Nabseth från ALM Equity som, tillsammans med Andersson Company, ska bygga på tomten meddelade att det kommer skapas nya butiksytor på bottenplan runt det lilla torget som kommer att ligga i diagonalen till Paus-huset. 
 • Parkeringar. Kommunen har nu en färdig parkeringsutredning, som är en nulägesbeskrivning av parkeringssituationen i rutnätsstaden Enköping. Utredningen genomfördes då Paus-parkeringen vad avstängd och vid högsta tänkbara beläggning. Den kommer ligga till grund för en parkeringsstrategi. Viktigt att det finns en tydlighet kring de parkeringar som finns, tillgänglighetsfrågan är också central. Cissi Lööv meddelade att efter semestrarna 2016 ska kommunen bjuda in till ett större öppet möte kring just parkeringen, inom ramen för centrumdialogen, dit alla intresserade är välkomna. Föreningens styrelse ska också löpande få information om parkeringsfrågan och även vara bollplank i den.

Synpunkter från medlemmarna

 • Övre Kungsgatan. Varför inte göra det vackrare där? Borde gå snabbt och med enkla medel. Vi är ju parkernas stad.
 • Stadshotellstomten. Hoppas att det byggs en större arbetsplats eller mötesplats på tomten för att skapa ett bättre kundunderlag. Handlarens dröm! 
 • Öppettider. Vi behöver jobba vidare med frågan om rekommenderade öppettider. (Finns med i föreningens verksamhetsplan 2016.)
 • Presentkortet. Bra att föreningen jobbar med att öka antalet kunder och behålla dessa i kommunen via presentkortet. 

”Se till det vi har!”

Se till det vi har, och inte till det vi inte har! Det uppmanade medlemmen Susann Karlsson, Life Enköping, oss alla att göra. 
Det blev en mycket passande avrundning av frukostmötet enligt ordförande Peter Lund som än en gång lyfte fram att det är allas engagemang som räknas och är viktigt. Vi ska vara stolta över det fina vi har och nu ska vi bara göra det ännu bättre. 

Arkiv