Mål: Årets Stadskärna senast år 2025

2 oktober, 2017
– På det här sättet får vi ett väldigt tydligt mål för föreningen att jobba emot. Första steget av många är nu att bli medlem i föreningen Svenska Stadskärnor, säger Peter Lund, ordförande i Enköping Centrumsamverkan.
Svenska Stadskärnor är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i frågor om stadsutveckling. För att kunna bli nominerad till Årets Stadskärna måste man också vara medlem i denna förening. 

Ska inspirera till kraftsamling

– Vårt mål om att bli Årets Stadskärna hoppas jag kommer att inspirera alla medlemmar och Enköpingsborna att göra en kraftfull samling för att vi ska lyckas nå det utmanande målet. Här behöver vi jobba tillsammans för att lyckas, säger Peter Lund.
Att just året 2025 har valts är att många av de nu pågående och kommande stora byggprojekten runt Stora torget i Enköping kommer att vara färdiga tills dess, däribland Lilla Torg, Stattomten och Paus Galleria. 
– Det händer mycket just nu och kommer att hända än mer de närmaste åren. Enköpings stadskärna har några oerhört spännande år framför sig och därför ska också ambitionerna vara höga, säger Peter Lund.

Två kriterier för utmärkelsen

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den ges till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 
Priset består av ära och uppmärksamhet, plakett och diplom. Två kriterier finns: 1) Stadskärnans utveckling de senaste åren och 2) Samarbete.

Arkiv